Korkokatto

Korkokatto

Ottaessa lainaa sille kertyy todellista vuosikorkoa lainan takaisinmaksuajan, lainatyypin, summan, keskustelemasi korkovaihtoehdon sekä muiden luottoon liittyvien maksujen ja verojen mukaan. Lainaa ja siihen liittyvää korkoa maksetaan yleensä takaisin pankille kerran kuukaudessa.

Belopp:
Villkor:

Kiinteän koron lisäksi pankit tarjoavat erilaisia vaihtuvia korkoja, jolloin lainan tai talletuksen korkokanta on sidoksissa toiseen, julkisesti noteerattuun korkoon, joka voi vaihdella takaisinmaksuajan aikana useasti. Näitä korkoja kutsutaan viitekoroksi.

Viitekoron suuruuteen vaikuttavat Keskuspankin määrittelemä ohjauskorko ja Suomen valtiovarainministeriön kahdesti vuodessa määrittelemä peruskorko. Yhdessä ne vaikuttavat yleiseen korkotasoon, rahan ja eri valuuttojen arvoon, valtionvelkaan ja talouteen.

Euroopan rahamarkkinainstituutti

Suosituimpia viitekorkoja on kaksi: Euribor ja Prime. Euroopan rahamarkkinainstituutti eli EMMI määrittelee Euribor-korolle joka päivä klo 12 Suomen aikaa kurssin sen mukaan, että millä hinnalla pankit tarjoutuvat lainaamaan euromääräisiä lainoja toisilleen pankkien omaa luotonantoa varten. Se noteerataan eri pituisille ajanjaksoille: viikoksi tai 1,3,6 jopa 12 kuukaudeksi.

Esimerkiksi 6 kuukauden Euriboriin sidotun lainan korko tarkastetaan 6 kk välein lainan nostopäivästä. Se on enemmän ennakoitavissa, mutta lyhyempi viitekorko on pidemmällä tähtäimellä edullisin vaihtoehto luotolle. Varsinkin 12 kk Euribor-korko on yleinen valinta asuntolainalle Suomessa.
Toinen viitekorko on nimeltään Prime-korko.

Prime-korko on yksittäisten pankkien määrittelemä viitekorko, jonka se päättää itsenäisesti hallinnollisella päätöksellä eikä sillä ole määriteltyä muutossykliä. Sitä määritellessä analysoidaan yleinen korkokehitys (myös Euribor) ja taloudellinen näkymä sekä inflaatio-odotus.

Lainan korkoon sisältyy viitekoron lisäksi marginaalikorko. Pankki tai rahoituslaitos voi itse päättää, kuinka suuri sen myöntämä marginaalikorko on, sillä sen kautta pankki tekee voittoa ja minimoi riskejä. Pankit keskustelevat lainansa marginaalista etukäteen asiakkaan kanssa, joten takaisinmaksukyky voi näin ollen vaikuttaa marginaalikorkoon. Jos asiakas ei saa lainaa maksettua ajoissa, peritään ylimenevältä ajalta viivästyskorkoa.

Korkojen vaihtelujen takia pankit ovat alkaneet myymään korkokattoja, joka estää viitekorkoon sidotun lainan koron nousun sovittua tasoa ylemmäksi tiettynä ajanjaksona (jopa 15 vuotta). Se voidaan ottaa uuteen tai vanhaan lainaan. Korkokattossa lainan koron nousu jää korkotason asettamalle tasolle. Kun markkinakorko pysyy korkokaton alapuolella, siitä maksetaan voimassa olevaa markkinakorkoa.

Jos päättää sopia pankin kanssa korkokatosta, siitä maksetaan kertamaksuna tai osana pankin perimää marginaalikorkoa. Korkokaton hinta määräytyy sopimushetken korkotason perusteella, joten siihen vaikuttavat tilanne korkomarkkinoilla, korkokaton taso ja korkokaton voimassaoloaika.

Korkokatto 2000 euron

1.9.2019 tuli voimaan kuluttajaluottojen 20% korkokatto kaikensuuruisille luotoille. Samalla rajoitettiin muiden luottokustannusten määrää, ne saavat olla korkeintaan 150 euroa vuodessa tai. 0.01 prosenttia luoton määrästä tai luottorajasta.

Aiemmin pienilaina sai periä jopa 50% todellista vuosikorkoa alle 2000 euron luotolle. Uusi luottokatto ei kuitenkaan koske liikennevälineiden osamaksukauppaa tai sellaisia asuntoluottoja, joiden vakuutena on asunto tai muuta omaisuutta.

Voit myös lukea:

Onko sinulla rahaa lomamatkalle vai joudutko ottamaan lainaa?