laki pikalainoista

Suomessa pikavippejä ja muita kulutusluottoja säätelee Kuluttajaluottolaki sekä lisälait ja asetukset, jotka on suunniteltu suojelemaan kuluttajia ja takaamaan oikeudenmukainen ja läpinäkyvä luottomarkkina. Nämä säännöt kattavat muun muassa seuraavat asiat:

  1. Korkokatto: Korkeiden pikavippikustannusten rajoittamiseksi Suomessa on käytössä korkokatto. Tämä tarkoittaa, että pikavippien vuotuinen efektiivinen korko ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta, joka kattaa kaikki lainakustannukset, kuten korot, maksut ja muut kulut. Korkokaton tarkka taso voi vaihdella, joten on tärkeää tarkistaa voimassa oleva raja.
  2. Luottoarvionti: Luotonantajien on suoritettava huolellinen luottoarviointi ennen lainan myöntämistä. Tämä tarkoittaa, että heidän on arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus varmistaakseen, että lainanottajalla on kyky maksaa laina takaisin.
  3. Markkinointisäännöt: Pikavippien markkinointiin sovelletaan tiukkoja sääntöjä. Luotonantajien on annettava selkeää ja oikeaa tietoa lainaehdoista, mukaan lukien kustannukset ja korot, markkinoinnissaan. Harhaanjohtava tai aggressiivinen markkinointi on kiellettyä.
  4. Peruutusoikeus: Kuluttajilla on laissa säädetty oikeus peruuttaa pikavippisopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ilman, että heidän tarvitsee ilmoittaa syytä.
  5. Informaatiovaatimukset: Luotonantajien on toimitettava yksityiskohtaista ja selkeää tietoa lainaehdoista kuluttajalle ennen lainasopimuksen tekemistä. Tämä sisältää tiedot koroista, maksuista, takaisinmaksusuunnitelmasta ja mahdollisista myöhästymismaksuista.
  6. Valvonta ja sanktiot: Rahoitusvalvonta (Finanssivalvonta) valvoo luottomarkkinaa Suomessa. Jos luotonantaja rikkoo lakeja ja asetuksia, viranomainen voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka voivat sisältää varoituksia, sakkoja tai joissakin tapauksissa lupien peruuttamisen luoton tarjoamiseen.